Ενημερώσου… είναι μεταδοτικό!

Print

Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον εμβολιασμό από την Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία

Η εκστρατεία ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης για τον εμβολιασμό «Ενημερώσου… είναι μεταδοτικό!» αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας, με κύριο στόχο την παροχή έγκυρης πληροφόρησης για την επίτευξη και διατήρηση υψηλής εμβολιαστικής κάλυψης στην Ελλάδα.

Κέντρο αναφοράς της εκστρατείας αποτελεί η ιστοσελίδα http://vaccines.e-child.gr, η οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τους γονείς και τους παιδίατρους.

Για τους γονείς σχετικά με:

– την αναζήτηση έγκυρων πηγών πληροφόρησης για τα ρίσκα αλλά και τα αδιαμφισβήτητα οφέλη των εμβολίων

– το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών

– διάφορες συστάσεις από επίσημους φορείς σχετικά με τον εμβολιασμό

– ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τα εμβόλια

– συμβουλές για μια ομαλή διαδικασία εμβολιασμού

Για τους παιδίατρους σχετικά με:

– την δυσκολία χειρισμού των αντιρρήσεων των γονέων υποστηρίζοντάς τους στην επικοινωνία μαζί τους

– την επίτευξη αποτελεσματικών συζητήσεων με τους γονείς σχετικά με το θέμα των εμβολιασμών και τις επιφυλάξεις που διατηρούν για τα εμβόλια

– tips & tricks για ανώδυνους εμβολιασμούς

– ιστορικά και επιστημονικά στοιχεία για τα εμβόλια και τον εμβολιασμό

– το μικρό ποσοστό παιδιάτρων που παραπέμπουν γονείς στο διαδίκτυο

Σχετικά με την εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τους εμβολιασμούς «Ενημερώσου… είναι μεταδοτικό!», ο Καθηγητής Παιδιατρικής Ανδρέας Κωνσταντόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας και πρόεδρος της Παγκόσμιας Παιδιατρικής Εταιρείας (IPA), δήλωσε:

«Η έγκυρη ενημέρωση για τους  εμβολιασμούς αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την υγεία παιδιών και εφήβων. Ευελπιστούμε ότι η εκστρατεία θα αποδειχθεί μια πηγή χρήσιμων πληροφοριών τόσο για τους γονείς, όσο και για τους Παιδιάτρους και θα αποτελέσει το έναυσμα για την επίτευξη υψηλότερης εμβολιαστικής κάλυψης στην Ελλάδα».

Για περισσότερες πληροφορίες

Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία http://vaccines.e-child.gr