STEM. Διδασκαλία της επιστήμης, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών

Ίσως έχετε από το σχολείο του παιδιού σας μερικές εξαιρετικά ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ενημερώνουν το πρόγραμμα σπουδών τους ώστε να ταιριάζει με τα πιο πρόσφατα πρότυπα στην επιστήμη, όλα σε μία προσπάθεια να βελτιώσουν τη διδασκαλία της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM).

Είστε ικανοποιημένοι που το παιδί σας συμμετέχει στις τάξεις αυτές, στο σχολείο ή σαν εξωσχολική δραστηριότητα. Ή μπορεί να αναρωτιέστε αν το παιδάκι σας, χωρίς να ασχολείται με τα θέματα αυτά θα μπορέσει να έχει μία ποιοτική εκπαίδευση στο μέλλον.

Πρώτα το STEM, προωθήθηκε ως τα σημαντικά μαθήματα που χρειάζονται νέα έμφαση στα σχολεία. Και στη συνέχεια το STEAM έγινε ένα νέο ακρωνύμιο που προωθεί τον ίδιο τύπο δεξιοτήτων. Το Α που προστέθηκε, προορίζεται για την τέχνη, να δείξει έμφαση στη χρήση δημιουργικών και σχεδιαστικών αρχών.

Αρχικά, το STEM υπονοούσε ότι ήταν το καλύτερο πρόγραμμα που η επιστημονική εκπαίδευση στο σχολείο μπορούσε να προσφέρει, τώρα διαβάζουμε ότι το STEAM είναι ακόμη καλύτερο. Ή ότι πρέπει οι εκπαιδευτικοί να οδηγηθούν προς το σχεδιασμό και την καινοτομία ή να προσθέσουν και μουσική STEMM!

Όμως πριν πανικοβληθείτε, επειδή πιστεύετε ότι το παιδί σας δεν θα έχει ανταγωνιστικές δεξιότητες σε τομείς που σχετίζονται με την επιστήμη και την τεχνολογία, ας δούμε τι είναι όλα αυτά τα ακρωνύμια.

STEM: Επιστήμη, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά.
STEAM: Επιστήμη, τεχνολογία, μηχανική, τέχνες και μαθηματικά.
STEMM: Επιστήμη, τεχνολογία, μηχανική, μαθηματικά και μουσική.

Η επιστήμη, η τεχνολογία, η μηχανική και τα μαθηματικά (STEM) αποτέλεσαν το ακρωνύμιο που χρησιμοποιείται για να συμβολίσει μία σύγχρονη προσέγγιση στην επιστήμη, που διδάσκει αλληλένδετες έννοιες και επικεντρώνεται στον εντοπισμό προβλημάτων που επιλύονται με κριτική σκέψη και αναλυτικές δεξιότητες.

Στη συνέχεια, η Σχολή Σχεδιασμού του Rhode Island, επινόησε το STEAM προσθέτοντας την τέχνη. Δείχνοντας έτσι ότι στοιχεία καλής σχεδίασης και δημιουργικές προσεγγίσεις ενσωματώνονται στη διδασκαλία. Άλλοι εκπαιδευτικοί πρόσθεσαν επίσης ένα M για την μουσική!

Προσθέτοντας το στοιχείο τέχνης/μουσικής/σχεδιασμού, οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι κάνουν τον μαθητή να χρησιμοποιεί και τις δύο πλευρές του εγκεφάλου του, αναλυτικό και δημιουργικό, για να αναπτύξει έτσι τους καλύτερους διανοούμενους του αύριο!

Πραγματικά, αν το σκεφτούμε, η επιλογή δείχνει ποια προγράμματα σπουδών ή ποιες μεθόδους διδασκαλίας χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία του STEM. Ανεξάρτητα από τα υλικά που χρησιμοποιούνται, ο δάσκαλος θα μπορούσε να προσθέσει και άλλα στοιχεία ή υλικό στη διδασκαλία του.

Όποιο πρόγραμμα και αν παρακολουθεί το παιδί σας δεν είναι το μόνο σημάδι ποιοτικού προγράμματος. Μερικά ακρωνύμια φέρουν επωνυμία από παρόχους υλικού προγραμμάτων σπουδών. Ενώ τα προστιθέμενα γράμματα μπορεί να σηματοδοτούν τη χρήση προγράμματος σπουδών που ενθαρρύνει πολλούς τύπους σκέψης, η απουσία τους δεν σημαίνει ότι οι μέθοδοι διδασκαλίας είναι ξεπερασμένες.

Σημάδια καλής διδασκαλίας.

Αυτό που έχει σημασία είναι ότι τα βασικά στοιχεία της καλής διδασκαλίας του STEM υπάρχουν στην τάξη. Μπορείτε να αναζητήσετε τα παρακάτω σημάδια ποιότητας:

Η μάθηση της επιστήμης και των μαθηματικών σχετίζεται με προβλήματα του πραγματικού κόσμου.

Υπάρχουν εργασίες βάσει έργων, που οι μαθητές κάνουν παρατηρήσεις, εντοπίζουν προβλήματα και δημιουργούν λύσεις μόνοι τους ή και με τους συμμαθητές τους. Έτσι λειτουργούν πραγματικά οι επιστήμονες.

Όταν πρέπει, ο καλός σχεδιασμός και η αισθητική στα έργα, λαμβάνονται υπόψη.

Η μάθηση βάσει έργων περιλαμβάνει τη χρήση και άλλων δεξιοτήτων όπως η ανάγνωση, η ευανάγνωστη και πειστική γραφή, η σωστή χρήση μαθηματικών για την ανάλυση δεδομένων και πολλά άλλα.

Όλοι οι μαθητές, συμπεριλαμβανομένων των κοριτσιών, των μειονοτήτων και των μαθητών που αγωνίζονται έχουν ευκαιρίες και πρόσβαση σε διδασκαλία STEM.

Αυτό που είναι πραγματικά σημαντικό, είναι ότι τα παιδιά μαθαίνουν πως το STEM ισχύει και στη ζωή τους, μαζί με τις δεξιότητες κριτικής σκέψης και συλλογιστικής που θα τους επιτρέψουν να εντοπίσουν ένα πρόβλημα και να βρουν τρόπους να το λύσουν.

Η εύρεση δημιουργικών προσεγγίσεων σε νέα και υπάρχοντα προβλήματα είναι βασική δεξιότητα που απαιτείται στη σημερινή οικονομία και στο χώρο εργασίας του μέλλοντος.