φαινόμενο της απομάκρυνσης και του εγκλεισμού στο σπίτι