Η Ράνια μας μαθαίνει: Πολλαπλασιασμός επί 11 (κολπάκι)

πολλαπλασιασμός 11

Ας είμαστε ειλικρινείς. Ο πολλαπλασιασμός είναι μία μαθηματική πράξη που μπερδεύει τα παιδιά και τα..μεγάλα, ενήλικα παιδιά πολλές φορές.

Η Ράνια μας μαθαίνει: Πολλαπλασιασμός επί 11 (κολπάκι)

Έτσι, το βίντεο που ακολουθεί και μας δίνει ένα έξυπνο κολπάκι για να υπολογίζουμε γρηγορότερα γινόμενα επί 11 με δύο τρόπους!