Τι είναι το Μοντέλο του Βερολίνου στον παιδικό σταθμό;

Η ομαλή προσαρμογή ενός παιδιού στον παιδικό σταθμό είναι μία διαδικασία κατά τη διάρκεια της οποίας ο φροντιστής είναι υπεύθυνος. Έχει ευθύνη να παρακολουθεί την εξέλιξη του παιδιού. Πρέπει να επικοινωνεί με τους γονείς του σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Ομαλή προσαρμογή στον παιδικό σταθμό – πρώτη φάση διάρκειας 3 ημερών

Ένας γονέας επισκέπτεται τον παιδικό σταθμό μαζί με το παιδί (πάντα την ίδια ώρα της ημέρας, αν είναι δυνατόν). Κάθεται περίπου για 1 ώρα μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας μαζί με το παιδί. Στη συνέχεια επιστρέφει σπίτι μαζί με αυτό.

Ο δάσκαλος προσεγγίζει προσεκτικά το παιδί χωρίς να του ασκεί πίεση, είτε ζητώντας του να παίξει είτε συμμετέχοντας στο παιχνίδι του παιδιού. Παρατηρεί την αλληλεπίδραση του γονιού με το παιδί.

Σε αυτή την περίπτωση για την ομαλή προσαρμογή του παιδιού είναι σημαντικό ο γονιός:

-να ενεργεί με έναν παθητικό τρόπο,
-σε καμία περίπτωση να μην ωθεί το παιδί να απομακρυνθεί από αυτόν,
-πάντα να δέχεται ότι το παιδί θέλει να είναι κοντά του
-να δίνει προσοχή στο παιδί, ενώ ο ίδιος παραμένει στο παρασκήνιο και είναι πάντα εκεί, όποτε τον χρειαστεί το παιδί.
-Σε αυτές τις πρώτες τρεις ημέρες, ΔΕΝ επιχειρείται κανένας αποχωρισμός.

4η ημέρα – Πρώτη προσπάθεια αποχωρισμού

(Εάν η τέταρτη ημέρα είναι Δευτέρα, η πρώτη απόπειρα αποχωρισμού θα γίνει την πέμπτη ημέρα.)

Λίγα λεπτά μετά την άφιξή τους στην αίθουσα, ο γονιός χαιρετά αποφασιστικά το παιδί και φεύγει από αυτήν. Ωστόσο, παραμένει κάπου κοντά και επιστρέφει το αργότερο σε 30 λεπτά. Είναι έργο του φροντιστή να στηρίζει το παιδί κατά τη διάρκεια αυτού του αποχωρισμού.

Ο φροντιστής για να βοηθήσει στην ομαλή προσαρμογή του παιδιού στον παιδικό σταθμό μπορεί:

-να χαιρετήσει μαζί με το παιδί το γονιό,
-να εξηγήσει στο παιδί ότι ο γονιός θα επιστρέψει,
-να αποδεχτεί τον πόνο που νιώθει το παιδί λόγω του αποχωρισμού,
-να παρηγορήσει το παιδί,
-να καθοδηγήσει την προσοχή του παιδιού στο παιχνίδι.
Σε περίπτωση που το παιδί δεν δώσει προσοχή στην αποχώρηση του γονιού, ο φροντιστής πρέπει να τραβήξει την προσοχή του παιδιού σε αυτό.

Οι αντιδράσεις του παιδιού καθορίζουν αν αυτή η απόπειρα αποχωρισμού συνεχίζεται ή αν πρέπει να ανασταλεί:

-Αν το παιδί εξακολουθεί να δείχνει ενδιαφέρον για το περιβάλλον του, ο αποχωρισμός επεκτείνεται σε 30 λεπτά. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο φροντιστής παρακολουθεί τη συμπεριφορά και τις αντιδράσεις του παιδιού και να διατηρεί την επαφή συμμετέχοντας στο παιχνίδι του.

-Εάν το παιδί αντιδρά έτσι, η φάση σταθεροποίησης μπορεί να ξεκινήσει σωστά από την επόμενη ημέρα (την 5η ημέρα).

-Εάν το παιδί παρουσιάσει σημάδια άγχους, όταν ο γονιός φύγει ή αν αρχίσει να κλαίει ανεξέλεγκτα και απαιτεί έντονα την επιστροφή του, ο γονιός πρέπει να επιστρέψει αμέσως.

-Εάν το παιδί συμπεριφέρεται έτσι, πρέπει να γίνει μια δεύτερη προσπάθεια αποχωρισμού. Πρέπει να περάσουν αρκετές μέρες πριν γίνει αυτό.

7η ημέρα – Δεύτερη προσπάθεια αποχωρισμού

-Αν το παιδί ενήργησε αγχωμένα την τέταρτη ημέρα, ο γονιός πρέπει να είναι μαζί του μέσα στην αίθουσα την τέταρτη και την πέμπτη μέρα. Η νέα προσπάθεια αποχωρισμού ΔΕΝ πρέπει να γίνει νωρίτερα από την έβδομη μέρα. Κατά τη διάρκεια αυτής της νέας προσπάθειας αποχωρισμού, ο φροντιστής πρέπει να ακολουθήσει τα ίδια βήματα.

-Σε περίπτωση επιτυχίας, η φάση σταθεροποίησης μπορεί να ξεκινήσει την επόμενη ημέρα (την 8η ημέρα).

Φάση σταθεροποίησης

Το παιδί μπορεί να παρηγορηθεί από τον φροντιστή κατά την πρώτη προσπάθεια αποχωρισμού (4η ημέρα). Τότε η διάρκεια αποχωρισμού την 5η ημέρα θα είναι πάνω από 30 λεπτά.

Εάν είναι απαραίτητη μια δεύτερη προσπάθεια αποχωρισμού, η αρχή της φάσης σταθεροποίησης αναβάλλεται για την όγδοη ημέρα.

Στην αρχή της φάσης σταθεροποίησης, το παιδί πρέπει ιδανικά να παρακολουθεί το πρόγραμμα του σταθμού για λίγες ώρες την ημέρα. Προς το τέλος όλης της διαδικασίας προσαρμογής, είναι πλέον δυνατή η παραμονή του στον παιδικό σταθμό όλη την ημέρα.

Την πέμπτη και έκτη ημέρα (ή για τη δεύτερη προσπάθεια: την όγδοη / ένατη ημέρα) η παρουσία του γονιού εξακολουθεί να είναι απαραίτητη. Δε βρίσκεται, όμως, μέσα στην αίθουσα μαζί με το παιδί. Περιμένει σε σημείο που να μπορεί το παιδί να πάει σε αυτόν, όποτε αυτό νιώσει ότι τον χρειάζεται.

Κατά τη διάρκεια της φάσης σταθεροποίησης η επαφή που έχει δημιουργηθεί μεταξύ του παιδιού και του φροντιστή πρέπει να εντατικοποιηθεί. Έτσι το παιδί θα αρχίσει να συνδέεται στενότερα με αυτόν. Από την τέταρτη ημέρα (ή την 7η ημέρα), ο φροντιστής προσπαθεί να φροντίσει πλήρως το παιδί.

Ανάλογα με την ηλικία και την ανάπτυξη του παιδιού, η φάση σταθεροποίησης συνεχίζεται μέχρι την δέκατη ή την εικοστή ημέρα. Έτσι, θα επιτευχθεί η ομαλή προσαρμογή στον παιδικό σταθμό ευκολότερα.

Τελική φάση:

Η ομαλή προσαρμογή στον παιδικό σταθμό ολοκληρώνεται μόλις το παιδί αποδεχθεί το φροντιστή ως «ασφαλή βάση». Έτσι, θα μπορεί να παρηγορηθεί από αυτήν. Για παράδειγμα, αυτή είναι η περίπτωση που το παιδί θα αντιδράσει όταν φύγει ο γονιός, αλλά γρήγορα θα δεχτεί την παρηγοριά από τον φροντιστή και θα αρχίσει να παίζει χαρούμενα. Σε αυτή τη φάση, ο γονιός δεν θα βρίσκεται πλέον στον παιδικό σταθμό, αλλά φυσικά θα είναι πάντοτε διαθέσιμος σε περίπτωση που η νέα σχέση με τον φροντιστή δεν επαρκεί για τη σταθεροποίηση του παιδιού σε ειδικές περιστάσεις.

Πηγή : Universität Ulm Child day care centre – schooling.gr