Η σωματική άσκηση βελτιώνει την επίδοση των παιδιών στο σχολείο

Είναι γνωστό ότι η άσκηση είναι ευεργετική τόσο για τη σωματική όσο και για την ψυχική υγεία των παιδιών.

γράφει ο Δρ. Νικόλαος Ε. Κουκουλιάς, Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Στις μέρες μας, όλο και περισσότεροι πλέον υποστηρίζουν ότι η σωματική άσκηση βοηθάει επιπλέον, στην υγιή εγκεφαλική λειτουργία και άρα και στις ακαδημαϊκές επιδόσεις. Αυτό αποδίδεται καταρχάς στο ότι με την άσκηση ενισχύεται ο μεταβολισμός του εγκεφάλου και η μνήμη. Οι «κακές» ορμόνες απομακρύνονται γρηγορότερα και οι «καλές» ορμόνες (νευροδιαβιβαστές) απελεθυθερώνονται σε μεγαλύτερη ποσότητα. Έτσι τα παιδιά μπορούν να  συγκεντρώνονται καλύτερα και να αποθηκεύουν ευκολότερα τις καινούργιες γνώσεις.

Σε μια πρόσφατη μελέτη, που έγινε στη Μαδρίτη για λογαριασμό επιστημονικού περιοδικού για την Παιδιατρική, οι ερευνητές μελέτησαν την επιρροή που έχουν τα διάφορα τμήματα της καλής σωματικής υγείας μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, στις  ακαδημαϊκές επιδόσεις. Η καρδιοπνευμονική επάρκεια, η μυϊκή δύναμη και η κινητική δεξιότητα είναι τα τμήματα της καλής σωματικής υγείας που έχει βρεθεί ότι δρουν ευεργετικά στην υγεία του ανθρώπου. Καθένα από αυτά τα τμήματα όμως, μπορεί να επηρεάζει διαφορετικά την εγκεφαλική λειτουργία και άρα τις  ακαδημαϊκές επιδόσεις. Λόγω του ότι τα τμήματα αυτά είναι πολύ στενά συνδεδεμένα το ένα με το άλλο, η ερευνήτρια IreneEsteban-Cornejo θεωρεί σημαντικό να διευκρινιστεί ποια τμήματα της καλής σωματικής υγείας είναι σημαντικά για την καλή εγκεφαλική λειτουργία.

Μελετήθηκαν λοιπόν στην Ισπανία 2038 παιδιά και έφηβοι ηλικίας 6-18 ετών. Έγινε πλήρης καταγραφή όλων των τμημάτων της φυσικής κατάστασης, του δείκτη μάζας σώματος και των ακαδημαϊκών επιδόσεων. Βρέθηκε λοιπόν ότι η καλή καρδιοπνευμονική επάρκεια και κινητική δεξιότητα, τόσο μεμονωμένα όσο και σε συνδυασμό, είχαν θετική επίδραση στις ακαδημαϊκές επιδόσεις. Ειδικά η κινητική δεξιότητα είχε την μεγαλύτερη επίδραση στην επίτευξη καλύτερων ακαδημαϊκών επιδόσεων. Αντίστροφα, τα παιδιά με μειωμένη καρδιοπνευμονική επάρκεια και ευλυγισία είχαν και χαμηλότερους βαθμούς στο σχολείο. Ενδιαφέρον επίσης είναι ότι η μυϊκή δύναμη μεμονωμένα, δεν επηρεάζει θετικά τις ακαδημαϊκές επιδόσεις.

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η μελέτη αυτή επιβεβαιώνει τις θετικές επιδράσεις της σωματικής άσκησης στις ακαδημαϊκές επιδόσεις. Ειδικότερα, φαίνεται ότι η καλή καρδιοπνευμονική επάρκεια και κυρίως η καλή κινητική δεξιότητα παίζουν τον πιο σημαντικό ρόλο. Ασκήσεις που βελτιώνουν λοιπόν αυτούς τους τομείς ίσως θα βοηθούσαν πολλά παιδιά να αποφύγουν την αποτυχία στο σχολείο και να έχουν καλύτερη ακαδημαϊκή εξέλιξη.

Πηγή: Journal of Pediatrics