Παιδιά γνωρίζουν μία κυρία με Alzheimer

Παιδιά μιλούν με μία κυρία που έχει Alzheimer και ειλικρινά μας συγκινούν τόσο πολύ.

Πως νομίζετε αντιμετωπίζουν μία κυρία που πάσχει απο τη νόσο Alzheimer τα παιδιά;

Η Νόσος Αλτσχαϊμερ είναι μια δυσάρεστη πραγματικότητα. Πρόκειται για μια πάθηση που αφορά μεγάλους σε ηλικία ανθρώπους αποδεδειγμένα όμως επηρεάζει σε κάθε τομέα και το οικογενειακό τους περιβάλλον. Αυτό στάθηκε αρχικά η αφορμή στο να δημιουργηθεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά, το οποίο όχι απλά θα ενημερώνει για τη νόσο, αλλά θα βάζει τους συμμετέχοντες σε μια διαδικασία ευαισθητοποίησης για την

Τρίτη ηλικία γενικότερα, εγρήγορσης σε ότι αφορά την πρόληψη και να προτείνει λύσεις για το μπορούμε να κάνουμε για ανθρώπους που πάσχουν από τη νόσο (είτε είναι συγγενείς μας είτε όχι).