Συμβουλευτική γραμμή «Μαζί για το Παιδί»

Η συμβουλευτική γραμμή 11525 «Μαζί για το Παιδί» του ΟΤΕ είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, παρέχοντας κατευθύνσεις και συμβουλές σε παιδιά, εφήβους αλλά και γονείς.

Με  συμβουλευτικό και παραπεμπτικό χαρακτήρα, το 11525 Γραμμή Μαζί για το Παιδί στοχεύει στην αντιμετώπιση προβλημάτων και αναγκών παιδιών, εφήβων και γονέων. Πρόκειται για μια γραμμή βοήθειας – η λειτουργία της οποίας ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2009 – πανελλαδικής εμβέλειας, που προσφέρει τη δυνατότητα στο άτομο που αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, να μιλήσει γι’ αυτό και να πάρει συμβουλές και κατευθύνσεις για το πώς και πού μπορεί να αποταθεί εφόσον το χρειάζεται. Ειδικά εκπαιδευμένο και έμπειρο επιστημονικό προσωπικό που αποτελείται από κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους παρέχει σε όσους καλούν, τις απαραίτητες κατευθύνσεις και πληροφορίες για την επίλυση των προβλημάτων τους, ενώ όλες οι συνομιλίες είναι απολύτως εμπιστευτικές.

Οι κλήσεις στην «115 25 Γραμμή Μαζί για το Παιδί» μπορεί να αφορούν οποιοδήποτε πρόβλημα όπως:

– Την ψυχική υγεία παιδιού/εφήβου
– Την άσκηση βίας μέσα στην οικογένεια
– Τα παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο
– Καταγγελίες για περιστατικά κακοποίησης παιδιών
– Τα παιδιά με ειδικές ανάγκες
– Ενημέρωση/παραπομπή σε δημόσιους φορείς για το παιδί και την οικογένεια σε πανελλαδικό επίπεδο

*Η χρέωση για τις κλήσεις είναι μια αστική μονάδα, ανεξαρτήτως διάρκειας κλήσης και περιοχής, και λειτουργεί 5 ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα-Παρασκευή, 9:00-21:00).

Χορηγοί Γραμμής 115 25

 

Επιμέλεια: Ελεονώρα Κανάκη